Welcome!

The ReCAST activities are mainly related to:

  • thin film Physical Vapor Deposition (dc, rf, pulsed bipolar magnetron sputtering, cathodic vacuum arc, thermal evaporation) with associated physical characterization methods;
  • plasma surface treatments;
  • ultrahigh vacuum (UHV)  technologies, including leak detection by mass spectrometry;
  • ion sources for ion assisted surface processing.

Thin film deposition research activities were developed in the last four years especially due to potential applications in material coatings and surface engineering. Ion assisted magnetron sputtering and cathodic vacuum arc were applied and developed preferentially. The Mass spectrometry helium leak detection, vacuum brazing and UHV physics and related technology are also landmarks of ReCAST at national level.

The development of the laboratory infrastructure was mainly focused on enhancing the existing thin film deposition and surface processing capabilities, resulting a complex, versatile, yet complementary laboratory infrastructure. Also, dedicated thin film characterization systems were purchased and installed to complete the infrastructure and make possible a quick and high quality evaluation of the processed samples.

The research Centre for Advanced Surface Processing and Analysis by Vacuum Technologies became Excellence Research Center, after a four years competitive process supervised by RELANSIN – a Romanian Research and Innovation Program aiming for national economic RE-LAunching.

INOE2000

 

News

ÎNCEPEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI “Centrul Suport Orizont 2020 pentru managementul proiectelor europene si promovare europeana” (PREPARE) - 21.07.2020

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, în calitate de beneficiar al finantării, implementează proiectul „Centrul Suport Orizont 2020 pentru managementul proiectelor europene și promovare europeană PREPARE”, cod MYSMIS2014 - 107874, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivitătii economice și dezvoltării afacerilor, Operațiunea: "Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale din Axa 1”, Acțiunea 1.1.3. POC 2014-2020, apelul POC-A1-A.1.1.3-H-2016.

Mai mult

Contractul de finanțare nr. 253/02.06.2020 a fost încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Proiectul are o valoare totală de 2.990.133,47 lei, din care suma de 2.382.506,78 lei este o valoare eligibila nerambursabila din FEDR/FC/FSE/ILMT, iar suma de 595.626,69 lei este o valoare eligibila nerambursabila din bugetul național și suma de 12.000 lei fiind valoare ne-eligibila. Obiectivul general al proiectului PREPARE este crearea “Centrului Suport Orizont 2020 de management de proiecte și promovare europeană” în cadrul INCD INOE 2000, în vederea creșterii participării institutului la programul Orizont 2020 si la programele urmatoare, și în subsidiar al organizațiilor de cercetare din cadrul consorțiului ACTRIS-RO. Obiectivele specifice ale proiectului: 1. Înființarea și operarea Centrului Suport Orizont 2020 în cadrul INCD-INOE 2000 și crearea documentelor sale de bază. Activitatea centrului va fi axată pe două componente: (a) componența SUPORT, dedicată activităților suport de management al proiectelor programului cadru existențe în cadrul INOE 2000 și (b) componența DEZVOLTARE, dedicată atât promovării INOE 2000 pe plan european și internațional, cât și sprijinirii departamentelor INOE pentru crearea de parteneriate pentru proiecte Orizont 2020, inclusiv acordarea sprijinului „tehnic” pentru redactarea propunerilor de proiecte și stabilirea bugetului INOE din cadrul acestor proiecte. 2. Instruirea personalului Centrului Suport Orizont 2020, în managementul proiectelor europene de cercetare, în particular Orizont 2020. Aceste instruiri vor avea loc în principal la: (a) departamentele de management ale organizațiilor de cercetare cu care INOE deja colaborează în proiecte Orizont 2020; (b) organizațiile din Europa care, in mod tradițional, oferă cursuri de instruire pentru redactarea propunerilor de proiecte europene de cercetare (c) sediul Comisiei Europene prin participarea la "Info Days"- lansarea de noi programe și informări referitoare la scrierea și managementul proiectelor. 3. Organizarea de ateliere de lucru pentru discutarea/redactarea propunerilor de proiecte de cercetare europeană care vor fi depuse in cadrul programului Orizont 2020 sau programul cadru următor. 4. Organizarea și participarea la activități de diseminare prin care beneficiarii proiectului vor putea fi informați despre activitățile acestuia și modul în care se pot implică în acestea. Proiectul se implementează pe o durată de 38 luni, respectiv, între data de 1 mai 2020 și data de 30 iunie 2023. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020. Date de contact: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 Str. Atomistilor, nr. 409, oras Magurele, judet Ilfov Tel. 031-437 81 22, Fax: 021-457.57.22, e-mail: inoe@inoe.ro / flori@inoe.ro https://inoe.ro/ro/

In particular, the topics of interest include, but are not limited to: surface science of bioactive coatings,deposition and growth of biocompatible coatings, coatings-based polymers, surface modification by directed energy deposition (lasers, ion, or electron beams) or other techniques such as plasmas, friction performance, corrosion, and wear resistance of coated load-bearing implants and/or dental implants.

Deadline for manuscript submissions: 30 April 2021.

Note: All submissions from INOE2000 will receive a 20% discount on Article Processing Charge (APC).

Dr. Alina Vladescu
Guest Editor

FREE TRIAL OXFORD JOURNALS
                                                                  Oxford University Press, prin partenerul său în România – ROMDIDAC - și Asociația Anelis Plus oferă, în perioada 1.10.2021-31.12.2021, instituțiilor membre în Asociație, acces gratuit la revistele electronice incluse în Full Journals Collection, disponibilă pe platforma Oxford Academic - https://academic.oup.com/journals. Accesul se va face pe baza IP-urilor instituționale.